Добротата

167756_493797403797_6659096_n
„Добротата е език,
който глухите могат да чуят,
а слепите – да видят.“
~ Марк Твен

About the author