Когато има светлина отвътре

0sun-love-heart-cloud„Хората са като прозорци от стъклена мозайка. Истинската им красота може са бъде видяна само, когато има светлина отвътре.
Колкото по-тъмна е нощта, толкова по-светъл е прозорецът.“ (Елизабет Кюблер-Рос)

About the author