Татко един път ми каза…

Автор: Златина Тенева

Photo from indianapublicmedia.org
Photo from indianapublicmedia.org
Татко един път ми каза:
„В живота е важно
да знаеш да падаш.“

Пада се невъзможно,
с грациозност,
от щастие,
от нестихващи липси,
от края на ласките,
с викове,
надълбоко до дъното,
където се чупят гръбнаците,
от терасата на четири крака
като съседската котка с мустаците,
с поглед-стомана и смелост,
куражлийски, влюбен до дързост,
непрактично – с ръце в джобовете,
отвисоко, между перата на чайките,
болезнено – сред ръце на другари,
глухо на земята, безследно забравен,
в сърцето на някого –
най-красивото падане,
където понякога задълго оставаш…

Пада се лесно,
пробвай да станеш.

About the author