Знаем всичко…

"Благодаря ти!"
„Една от отличителните характеристики на нашия век се състои в това,
че знаем всичко и не правим нищо.“

~ Александър Херцен

About the author