МЕЧТИТЕ ТИ


„Никога не позволявай спомените ти да бъдат
по-големи от мечтите ти!“
~ Дъг Айвестър

About the author