Корабите не потъват заради водата около тях


„Корабите не потъват заради водата, която е около тях. Те потъват, когато водата влиза в тях. Не е толкова важно, какво се случва около нас. По-важно е това, което става вътре в нас.“
Луис Ман

“Ships do not sink because of water that gets into them, ships sink because of water that gets into them . What happens to a man is less significant than what happens within him,” 
Louis L. Mann

(Източник на авторството на цитата:
Есе: Корабите не потъват заради водата около тях)

About the author