Достойният човек

„Достойният човек знае кое е справедливо, простият знае кое е изгодно.

В делата, достойният се ръководи от справедливостта, а простият – от изгодата!“

Конфуций

About the author