Свободният човек


„Свободният човек може да бъде пленник,
но не и роб“
/ Жак Амио /

Вашият коментар