Дар

"Прекрасно сърце"
„Може би е хубаво да имате красив ум,
но още по-голям дар е да откриете
прекрасно сърце!“

About the author