Когато ви отнемат всичко

tose20
„Когато ви отнемат всичко,
остават двете ви ръце.
Доближете ги една до друга за молитва …
Tогава ще бъдете силни.“
/ Toше Проески /

About the author