Ако не знаеш как да обичаш…

:)
„Ако не знаеш как да обичаш ИСТИНСКИ –
наблюдавай децата и се учи от тях!“

About the author