Ако всичките ми приятели…

ние-децата
„Ако всичките ми приятели скочат от мост,
аз няма да скоча с тях,
а ще бъде отдолу, за да ги хвана.“

About the author