По-добре

"Розите в градината ни"
„По-добре късно, отколкото никога,
но никога късно е още по-добре.“

About the author