Ако искаш

"Череша"
„Ако искаш да живееш добре,
научи се да питаш конкретно,
да изслушваш внимателно,
да отговаряш спокойно
и престани да говориш,
когато вече няма какво да кажеш!“

Източник: www.bis.bg

 

About the author