Ще дойде и добро време

:)“Злото е скъсало веригите и навсякъде е черно, като на разорано поле.
Но ако засеем полето, през пролетта
то ще се раззелени и ще ни даде плодове.
Така и светът сега живее в тъмнината на злото.
Ще дойде и добро време,
но за това е нужна сеитба.”
/ Старецът Паисий Светогорец /

About the author