Страданията Господни

molenie„Ние няма да успеем да се покаем,
ние няма да успеем да променим живота си,
докато не се срещнем днес вечерта и утре,
в тези настъпващи дни,
със страданията Господни”
/Митрополит Антоний Сурожки/
947216_10151571977203798_1879935104_n

About the author