Достоен живот

052-а-a
„Само този живот е достоен,
в който има жертвена любов.“
Света Императрица Александра

About the author