Истински герой

:)
„Истински герой е онзи,
който жертвайки живота си за другите осъзнава,
че хората, които той спасява
никога няма да разберат за подвига му.“

About the author