Сърца липсват…

:)„Само едно зная вече:
истината не се търси с ум… тя е в сърцето.
Разбираш ли?
В света има премного ум,
сърца липсват…“
/ Константин Константинов /

About the author