Светът ще стане по-добър!

Автор: Петранка Божкова
:)Светът ще стане по-добър. Ще стане!
Но са му нужни две гальовни длани –
да го прегърнат тихо, без преструвка,
ако усети камъче в обувката;
да го подпрат, преди да стане късно,
когато го пришпорят земетръси;
да му посочат звезден лъч във мрака,
ако забрави пътя към Итака;
да му протегнат стълба към небето,
ако мълвата изгори крилете му;
да го разсмеят, щом му се доплаче,
ако остане сам-самичък в здрача.
Нападне ли го ято черни врани,
да му превържат с девет билки раните.
И спомен да му подарят. За песен –
да я припява в нощите си есенни.
И да му стъкнат в зимен ден огнище,
без да поискат във замяна нищо.
Секунда след поредната измама,
да му напомнят: „Жив си! Страшно няма!”

Светът ще стане по-добър. Ще стане!
Дано сме живи! С белези по дланите…

About the author