Моята болка и моят смях

Chaplin-Charlie
„Моята болка може да бъде
причината за нечий смях,
но не искам никога моят смях
да бъде причина за нечия болка.“
/ Чарли Чаплин /

About the author