Трагичното е…

:)Трагичното е не това, че вършим грехове,
а че имаме дързост и превръщаме греха си
в начин на живот.
Вместо да признаем и да кажем:
„Господи прости ни, моля те за Твоята помощ,
за да изляза от блатото!“,
ние казваме: „Добре постъпвам, така правят всички, така ми харесва. Така ще правя!“
/ Арх. Андрей Конанос /

About the author