80 %


„80% от хитростта на лисицата
се дължат на глупостта на кокошката.“
😉

About the author