Пазете приятелството!

disney-a-hug-from-pooh-133182
„Пазeте приятелството!
Ако протегнете ръка и няма кой да я докосне,
това не е вашият живот.“

About the author