Нация от…

photo by www.robertlpeters.com
„Нация от овце
поражда правителство от вълци.“
~ Едуард Мъроу

About the author