Войска

lion-shutterstock
„Войска от овни, оглавявани от лъвове,
винаги ще удържи победа
над войска от лъвове,
предвождани от овни.“
~ Наполеон

About the author