Песен за доброто

Недялко Йорданов
heart
Когато си беден, когато си слаб,
когато трепериш за късчето хляб,
когато отвсякъде, кой както свари
препъва те с крак и ти удря шамари –
недей се отчайва, недей се навежда,
не си позволявай да губиш надежда!
Защото макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто.

Какво е охолство, какво са пари
пред светлата участ да бъдем добри.
Какво че наоколо, кой както свари
препъва те с крак и ти удря шамари.
Излез му насреща и влез във двубоя
със гордия меч на усмивката своя.
Защото макар да е жилаво злото,
в човека все пак побеждава доброто.

About the author