Странно време е!

Parents-Harsher-to-Children-When-Absorbed-With-Smartphone
„Странно време е!
Телефони без копчета. Врати без дръжки.
Хора без мозъци. Връзки без чувства…“
~ Робърт Дохърти

Photo by minnesotaconnected.com

About the author