Българийо!

Дамян Дамянов
B'qТи все тъй малка си била!
Но и огромна си, защото
побра орловите крила
и крачката на своя Ботев!

Земя на слънце и на креп!
Щом нощем те покрий тъмата,
Аз тръгвам като дух из теб
Подир духа на Караджата!

About the author