Хамалин съм

Автор: Сунай Акън
heart 2
Попита: Какво работиш?
Отвърнах: Хамалин съм.
– Е, как така…?
– Така, който умее да ме хване за ръка,
сърцето му нося на ръце!…

About the author