Неврокопски митрoполит Натанаил: Остани, Господи, с всички нас!

Из Пасхално послание, 2013 г.
16-11-2014 048_waterДнес, повече от всякога, живеем остро феномена на общество, което не общува помежду си.
Хората са редом до нас, живеят до нас и не ги забелязваме, както и те не ни забелязват;
не ни разбират, но и ние не ги разбираме. Резултатът на отсъствието на лични взаимоотношения между човеците е самотата. Човек извади от центъра на своя живот Бога и на Негово място постави себе си. Затова се върти около себе си, бори се да придобие евтини неща и едва покрива само насъщните си потребности. Така сам се принуди да живее в безплодната изолация. Съвременният човек в живота си няма за цел вечността, а тя, вечността,
е единствено във възкръсналия Христос и в изпълнението на Неговите заповеди.

Какво трябва да правим днес?

Възползвайки се от подарената ни свободна воля, да отворим вратите на сърцата си и да помолим Възкръсналия Господ, както светите апостоли Лука и Клеопа: „Остани с нас” /Лк.24:29/, Господи!

„Остани”, Господи, с милия ни български народ, със семействата ни, с децата ни. Укрепи ги и ги утвърди в непреходните християнски добродетели.

„Остани”, Господи, с държавниците ни, които възглавяват родните иституции и най-вече с тези, които правораздават в съдебната система и да помнят, „че съдът е дело Божие”/Второзаконие 1:17/. Дай им сили да носят леко тежкото бреме и отговорността; разум и решителност да служат на народа си и да вземат винаги решения, които не противоречат на Твоите спасителни заповеди. Да помнят винаги, че за всяка своя дума и дело носят отговорност не само пред народа, но и пред Тебе Единствения Справедлив и Нелицеприятен, Неподкупен Съдия.

„Остани”, Господи, с всички, които са подложени на изпитания от болести и различни зависимости.
Утеши ги, облекчи ги и изпълни сърцата им с Твоята радост.

„Остани”, Господи, с всички нас и ни помогни да облекчим болката на нашите ближни.

„Остани”, Господи, с всички православни християни и ги укрепи в истините на Православната вяра!

Из Пасхално послание на Неврокопски Митрoполит Натанаил през 2013 г.,
Източник: © Неврокопска св. митрополия

About the author