Успелият и губещият

:)Успелият е винаги част от разрешението.
Губещият е винаги част от проблема.

Успелият винаги има план.
Губещият винаги има извинение.

Успелият казва:
„Остави да свърша това за теб“
Губещият: „Това не е моя работа!“

Успелият вижда във всеки проблем път за разрешаването му.
Губещият вижда във всяко действие проблем.

Успелият сравнява постиженията с целите си.
Губещият сравнява постиженията си, с тези на другите.

Успелият казва: „Трудно е, но е постижимо.“
Губещият казва: „Постижимо е, но е много трудно.“

/ Анонимен автор /

About the author