Стръкче обич

29
„И понеже нямам много да ти дам…
Само стръкче обич от сърцето
и една усмивка.
Една молитва и една надежда –
да бъдат с теб, когато няма да съм там…“

About the author