ПОЗНАНИЕ-БГ

Хората, които не се отказват от мен

„Мислех за хората, които ме събират от парчетата…
Хората, които ме хващат за ръка и ми помагат да прекосявам пропасти…
Мислех си за хората, които се приютяват в сърцето, за да живея.
Тези, които тъкат хиляди усмивки на лицето ми.
Тези, които засаждат надежда в очите ми..“